Alevilik Nedir

 Alevilik ;

   HAKK-Evren-İnsan birliği  Vahdet-i  Vucut  ile özdeşleşmiş , Eline-Diline-Beline sahip olmayı

ilke edinmiş , kendisine yapılmasını  istemediği  hiçbirşeyi  başkasına yapmayan , hak yemeyen 

kendi hakkına da sevgi saygı ve hoşgörü yolu ile sahip çıkan ,tüm inançlara ,ırklara ,düşüncelere 

saygı gösteren , HAKK’IN  yarattığı canlı-cansız  herşeye  saygı ve  sevgi  gösteren  İNSANLIK

YOLUDUR.

     Alevi  inancı  dil , din , ırk , renk , coğrafya  ayırımı  yapmaksızın  HAKK sevgisi  ve AŞKI ile

tüm  insanlığı  kucaklar  ve  ‘’  CAN ‘’  der.

    Aleviliğin  yol ve erkanı  , felsefesi , yaşam  biçimi , kendine  özgüdür ve  temel ilke  ve ku-

ralları  vardır.

    Alevi—Bektaşi  inanç  temelinde , Cem , Semah , Bağlama , İkrar , Görgü , Müsahiplik,Dar

Talip-Rehber , Pir-Mürşit  ilişkisini  belirleyen ERKANLARIMIZ  vardır.

 

*  İnancımızın  adı  Aleviliktir.

İbadet  yerimiz  Cemevi’dir.

*  İbadet  şeklimiz , Cem ,Semahlarımız , bağlama  ve  muhabbetimizdir.

Yaşam  felsefemiz , tüm  Canlar’a  sevgi  ve  saygıdır.

*  Yaşam  biçimimizi  YOL’ umuz  belirler. Bu  YOL  ikrar ve rızalık  yoludur.

    Ayrıca ;

Alevi inancını tanımlayan şey kısaca şöyle özetlenebilir;
  Alevilikte her insan, Tanrı'nın özünün taşıyıcısıdır.
•  Alevilikte Tanrı, “gerçek” anlamına gelen Hakk'dır.
•  Eğer Tanrı her şeyi yarattıysa, dünyadaki insanlar kutsaldır.
 Bu nedenle Aleviler her şeyi kutsal ve Tanrı'nın özü taşıyıcısı olarak kabul eder.
•  Aleviler birbirlerine cinsiyetten bağımsız bir isim olan 'Can' (ruh) adını verir.  Bu anlayışın            sonucu olarak, kadınların Alevilik'teki    konumu erkeklerinkine eşittir.
•  Aleviler tanrıyı, evreni ve insanlığı bir bütünlük halinde görür.