SEMAH EĞİTİMİ

 SEMAH

      Semah , ibadetimizin temeli olan Cem'in ayrılmaz  bir parçasıdır. Cem'de

semah  HAKK'la bir olmanın doruk naktasına ulaştığı , kişinin ruhsal aleme

olan yolculuğunun verdiği aşkın , o demde Cem'de bulunan canların Hakk'ka

ve  Miraç yolculuğuna  çıkmalaradır.

    Semahlar 3 aşamada  gerçekleşir ;

1. Karşılama ( Ağırlama )

2. Yürüme  ( Yeldirme )

3. Pervaz  ( Çark )

  Semah  dönen Can'lar meydanda  , dairesel biçimde dönerler. Bu dolaşarak

dönme öyle bir düzenlilik içinde yapılır ki , Pir'in  oturduğu (Mürşit makamı-

Çerağ tahtı )  asla sırtını dönmezler. Yüzler posta dönük , eller Kalp'te bağlı

ve boyun hafif eğik olarak dönerler. Bu kural aynı zamanda Yol'un kuralıdır.

Pir'e , post'a sırtını dönmek yola aykırıdır.

  Semah dönmek için özel bir giysi ve kural yoktur. Cem'e  gelen her Can 

günlük  kıyafetlerle geldikleri  için başlar  açık ise açık ,  kapalı ise kapalı 

gelirler.  Yolumuzda Kadın-Erkek  , Zengin-Fakir ... gibi ayrımlar  yoktur.

Cem'e  gelen her kişi bizim için Can'dır.

        Semah'ta el ele tutuşmak yoktur , alkış tutulmaz. Semah'lar bağlama 

eşliğinde dönülür. Semah bitiminde semah dönen Can'lar Dede'nin  karşısında

niyaza durup '' Gülbang'' alırlar. Semah dönenler , duygunun , sevginin , aşkın

ve Yol'a bağlılığın dorukta olduğu mistik atmosferi yaşarlar.

     Semah'larda  genelde sayısal sınırlama yoktur. Alevi inancında daha çok

kutsal sayılara dikkat edilir. Bu sayılar  3' ler , 5' ler , 7' ler  ve 12 imamlar 

14 Masum-u Pak , 17  Kemerbest ve 40 'lar  dır. Böylece onlardan yardım

ve şefaat beklenir. 

     Semah'lar Cem'lerde dönülür ve bir ibadet biçimidir. İbadetin olmadığı

hiç bir yerde Semah dönülmemelidir.Semahlarımız son yıllarda her türlü

törenlerde , gecelerde , eğlence ve düğünlerde olur olmaz her yerde 

dönülmüştür. Medya'da reklam aracı haline getirilmiştir. Ne yazık ki bu

yozlaşmada  Alevi kurumlarımızın çoğu tepki gösterecekleri yerde tanıtım 

altında olanlara seyirci kalmışlardır. 

     Bir inancı yok etmenin , en etkili yolu o inancın kutsal değerlerini hafife

alarak , içini boşaltıp sıradan bir hale getirip yozlaştırmaktır. Bu güne kadar

çok ağır bedeller  ödeyen Yolumuza , İnanç  değerlerimize sahip çıkmak ve

korumak hepimizin görevidir.

     Bir çok Semah çeşidi vardır.

**  Yatır Semahları

**  Mengi

**  İsimlerine göre SEMAHLAR ;

1.  ( Yöre isimlerine göre ) Tokat , Şiran , Erzincan , Nurhak , Malatya ....

2.  ( Hayvan isimlerine göre )  Turnalar , Kırat

3.  ( Evliya isimlerine göre )  Hızır Semahı , Hacı Bektaş Semahı , Hubyar Semahı

IAKM

Kurslar

SEMAH EĞİTİMİ

 SEMAH       Semah , ibadetimizin temeli olan Cem'in ayrılmaz  bir parçasıdır. Cem'de semah  HAKK'la bir olmanın doruk naktasına u...

Yakında