ALEVİLİK EĞİTİMİ

HAKK-Evren-İnsan birliği Vahdet-i Vucut ile özdeşleşmiş , Eline-Diline-Beline sahip olmayı

ilke edinmiş , kendisine yapılmasını istemediği hiçbirşeyi başkasına yapmayan , hak yemeyen

kendi hakkına da sevgi saygı ve hoşgörü yolu ile sahip çıkan ,tüm inançlara ,ırklara ,düşüncelere saygı gösteren , HAKK’IN yarattığı canlı-cansız herşeye saygı ve sevgi gösteren İNSANLIK YOLUDUR.

Alevi inancı dil , din , ırk , renk , coğrafya ayırımı yapmaksızın HAKK sevgisi ve AŞKI ile tüm insanlığı kucaklar ve ‘’ CAN ‘’ der.

Aleviliğin yol ve erkanı , felsefesi , yaşam biçimi , kendine özgüdür ve temel ilke ve kuralları vardır.

Alevi—Bektaşi inanç temelinde , Cem , Semah , Bağlama , İkrar , Görgü , Müsahiplik,Dar

Talip-Rehber , Pir-Mürşit ilişkisini belirleyen ERKANLARIMIZ vardır.

  • İnancımızın adı Aleviliktir.
  • İbadet yerimiz Cemevi’dir.
  • İbadet şeklimiz , Cem ,Semahlarımız , bağlama ve muhabbetimizdir.
  • Yaşam felsefemiz , tüm Canlar’a sevgi ve saygıdır.
  • Yaşam biçimimizi YOL’ umuz belirler. Bu YOL ikrar ve rızalık yoludur.