1207 yılında Horasan’da dünya’ya gelen Pir Hacı Bektaş-i Veli. Yedi yüz yılı aşkın bir süredir Alevi ve Bektaşi dua’larında ve evlerinde büyük bir sevgi ve saygıyla anılmaktadır.

Anadolu Alevilerince, Horasan Erenlerinin piri olarak kabul edilen Hacı Bektaş-i Veli. İnsanların eşit ve kardeşçe yaşaması gerektiğini söyleyen ve bu uğurda isyan eden, Baba Resul (Baba İlyas) ve Baba İshak’ın isyan hareketinde bulunmuş, bu isyanın yenilgi ile sonuçlanarak, kardeşi Menteş’in, Sivas’ta idam edilmesi üzerine, izini kaybettirerek, Kırşehir taraflarında bugün Hacı Bektaş olarak bilinen; Suluca Karahöyük bölgesine gelerek inançlarını yaymaya devam etmiştir.

Kısa zamanda binlerce yoksulun umudu olan Hz Pir, Ehl-i Beyt soyuna mensuptur. Anne adı Hatem olan Pir’in, Baba adı ise Seyyid Muhammed İbrahim el Sani’dir. Bazı art niyetli yazarların koyu bir Sünni şeyhi olan Ahmet Yesevi ile ilişkilendirmek istedikleri Hazreti Pir’in, ne tarihi, ne de inanç olarak asla uyuşmayacağı, bu şahıstan feyz aldığı yalanı, dün olduğu gibi bugün de söylenmektedir.

Kurduğu dergâhın en temel öğretisini “Bilimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır” diyerek belirleyen Hz. Pir. Kendisini tasvir eden resimlerde, İnsan sevgisi ve yeryüzündeki her canlının yaşama hakkını, bir elinde Aslan diğerinde Ceylan’ı tutarak çok güzel belirtmiş ve sevgiyi şöyle ifade etmiştir “Bu aşk denilen şey insana Tanrı vergisidir ve ondan ilerisi yoktur. Her şey aşk ile ilerler ve gönüller aşk ile temizlenir” Hakkında yazılmış çeşitli velayetname’ler ve mektuplarından derlenmiş kitaplar ve kendi yazdığı Makalat ve fevaid(Öğütler) isimli kitapları günümüze kadar ulaşan Hz Pir

63 yaşında hakka yürümüştür. Hz Pir’in Makamı kendi adıyla anılan dergâhının bulunduğu Hacıbektaş kasabasında bulunmakta ve her yıl on binlerce Alevi ve Bektaşi tarafından anılmaktadır…