Ardanuç’un Karsniya (şimdiki adı Kapıköy) köyünde doğdu. Asıl adı Suna’dır. Herhangi bir okul eğitimi almadı.

Aşıklık geleneğini ve şiiri küçük yaşlarda öğrenmeye başladı. Köylerine gelip giden aşıkların anlattığı hikayeleri, söyledikleri türküleri ezberleyerek kendini geliştirdi.

Doğu Anadolu’nun yetiştirdiği en önemli kadın aşıklardan biri sayılan Ate Sultan, tüm şiirlerini doğaçlama söyledi. Akılda kalan ve bir biçimde başkaları tarafından yazıya geçirilenlerinin dışındaki tüm şiirleri zamanla unutulup gitti.

Döneminde yaşamış hemen her ünlü aşıkla karşılaştı. Bunlardan en bilineni ise 1947 yılında Ardanuçlu Efkari ile yaptığı karşılaşmadır.

Ate Sultan köyünde öldü ve orada toprağa verildi.

Ate Sultan’a ilişkin ayrıntılı bir araştırma Osman Kaya tarafından hazırlanmaktadır.

Eserlerinden Bazıları:

Gider

Bir acayip kale gördüm

Kimler girer çıkar gider

Gülden aziz lale gördüm

Bilmem kime kokar gider

Senin sözlerin aladır

İnsanda nesil laledir

Kırılan hangi kaledir

Kimler bunu yıkar gider

Ate Sultan sözüm hastır

Çektiğim gam ile yastır

Giyilir çıkmaz libastır

Kim kolunu takar gider

Haram Oldu

Haram oldu dağlar bana

Sorma bana nereliyim

Kara oldu ağlar bana

Ben yürekten yaralıyım

Oğul sorma bana n’oldu

Yavrumun gül benzi soldu

Evli barklı oğlum öldü

O sebepten karalıyım

Ak göllerin sunasıyım

Ak ellerin kınasıyım

Ben Hamit’in anasıyım

Tanıdın mı oralıyım

Tırabizon tütünüyüm

Kapıköy’ün bütünüyüm

Ben Yusuf’un hatunuyum

Bilir isen buralıyım

Yiğit olan biner ata

Kamçısını ata ata

Benim adım Sultan Ate

Tanıdın mı nereliyim

Kaynak: Artvin Yöresi Halk Ozanları, AHEV