ALEVİLİK EĞİTİMİ

 

 Alevilik ;

   HAKK-Evren-İnsan birliği  Vahdet-i  Vucut  ile özdeşleşmiş , Eline-Diline-Beline sahip olmayı

ilke edinmiş , kendisine yapılmasını  istemediği  hiçbirşeyi  başkasına yapmayan , hak yemeyen 

kendi hakkına da sevgi saygı ve hoşgörü yolu ile sahip çıkan ,tüm inançlara ,ırklara ,düşüncelere 

saygı gösteren , HAKK’IN  yarattığı canlı-cansız  herşeye  saygı ve  sevgi  gösteren  İNSANLIK

YOLUDUR.

     Alevi  inancı  dil , din , ırk , renk , coğrafya  ayırımı  yapmaksızın  HAKK sevgisi  ve AŞKI ile

tüm  insanlığı  kucaklar  ve  ‘’  CAN ‘’  der.

    Aleviliğin  yol ve erkanı  , felsefesi , yaşam  biçimi , kendine  özgüdür ve  temel ilke  ve ku-

ralları  vardır.

    Alevi—Bektaşi  inanç  temelinde , Cem , Semah , Bağlama , İkrar , Görgü , Müsahiplik,Dar

Talip-Rehber , Pir-Mürşit  ilişkisini  belirleyen ERKANLARIMIZ  vardır.

 

 * İnancımızın  adı  Aleviliktir.

*  İbadet  yerimiz  Cemevi’dir.

*  İbadet  şeklimiz , Cem ,Semahlarımız , bağlama  ve  muhabbetimizdir.

*  Yaşam  felsefemiz , tüm  Canlar’a  sevgi  ve  saygıdır.

*  Yaşam  biçimimizi  YOL’ umuz  belirler. Bu  YOL  ikrar ve rızalık  yoludur.

     

IAKM

Kurslar

ALEVİLİK EĞİTİMİ

 Alevilik ;    HAKK-Evren-İnsan birliği  Vahdet-i  Vucut  ile özdeşleşmiş , Eline-Diline-Beline sahip olmayı ilke edinmiş , kendisine yapılmasını&nb...

Yakında