Alevilik Nedir?

Alevilik;

HAKK-Evren-İnsan birliği Vahdet-i Vucut ile özdeşleşmiş , Eline-Diline-Beline sahip olmayı ilke edinmiş , kendisine yapılmasını istemediği hiçbirşeyi başkasına yapmayan , hak yemeyen kendi hakkına da sevgi saygı ve hoşgörü yolu ile sahip çıkan ,tüm inançlara ,ırklara ,düşüncelere saygı gösteren, HAKK’IN yarattığı canlı-cansız herşeye saygı ve sevgi gösteren İNSANLIK YOLUDUR.

Alevi inancı dil , din , ırk , renk , coğrafya ayırımı yapmaksızın HAKK sevgisi ve AŞKI ile tüm insanlığı kucaklar ve ‘’ CAN ‘’ der. Aleviliğin yol ve erkanı , felsefesi , yaşam biçimi , kendine özgüdür ve temel ilke ve kuralları vardır.

Alevi—Bektaşi inanç temelinde , Cem , Semah , Bağlama , İkrar , Görgü , Müsahiplik, Dar Talip-Rehber , Pir-Mürşit ilişkisini belirleyen ERKANLARIMIZ vardır.

* İnancımızın adı Aleviliktir.

* İbadet yerimiz Cemevi’dir.

* İbadet şeklimiz , Cem ,Semahlarımız , bağlama ve muhabbetimizdir.

* Yaşam felsefemiz , tüm Canlar’a sevgi ve saygıdır.

* Yaşam biçimimizi YOL’ umuz belirler. Bu YOL ikrar ve rızalık yoludur.

Ayrıca ;

Alevi inancını tanımlayan şey kısaca şöyle özetlenebilir;
• Alevilikte her insan, Tanrı’nın özünün taşıyıcısıdır.
• Alevilikte Tanrı, “gerçek” anlamına gelen Hakk’dır.
• Eğer Tanrı her şeyi yarattıysa, dünyadaki insanlar kutsaldır.
Bu nedenle Aleviler her şeyi kutsal ve Tanrı’nın özü taşıyıcısı olarak kabul eder.
• Aleviler birbirlerine cinsiyetten bağımsız bir isim olan ‘Can’ (ruh) adını verir. Bu anlayışın sonucu olarak, kadınların Alevilik’teki konumu erkeklerinkine eşittir.
• Aleviler tanrıyı, evreni ve insanlığı bir bütünlük halinde görür.