SEMAH EĞİTİMİ

Semah , ibadetimizin temeli olan Cem’in ayrılmaz  bir parçasıdır. Cem’de semah  HAKK’la bir olmanın doruk naktasına ulaştığı , kişinin ruhsal aleme olan yolculuğunun verdiği aşkın , o demde Cem’de bulunan canların Hakk’ka ve  Miraç yolculuğuna  çıkmalaradır.

Semahlar 3 aşamada  gerçekleşir ;

  1. Karşılama ( Ağırlama )
  2. Yürüme  ( Yeldirme )
  3. Pervaz  ( Çark )

Semah  dönen Can’lar meydanda  , dairesel biçimde dönerler. Bu dolaşarak dönme öyle bir düzenlilik içinde yapılır ki , Pir’in  oturduğu (Mürşit makamı Çerağ tahtı )  asla sırtını dönmezler. Yüzler posta dönük , eller Kalp’te bağlı ve boyun hafif eğik olarak dönerler. Bu kural aynı zamanda Yol’un kuralıdır.

Pir’e , post’a sırtını dönmek yola aykırıdır. Semah dönmek için özel bir giysi ve kural yoktur. Cem’e  gelen her Can günlük  kıyafetlerle geldikleri  için başlar  açık ise açık,  kapalı ise kapalı gelirler.  Yolumuzda Kadın-Erkek  , Zengin-Fakir … gibi ayrımlar  yoktur. Cem’e  gelen her kişi bizim için Can’dır. Semah’ta el ele tutuşmak yoktur , alkış tutulmaz. Semah’lar bağlama eşliğinde dönülür. Semah bitiminde semah dönen Can’lar Dede’nin  karşısında niyaza durup ” Gülbang” alırlar. Semah dönenler , duygunun , sevginin , aşkın ve Yol’a bağlılığın dorukta olduğu mistik atmosferi yaşarlar. Semah’larda  genelde sayısal sınırlama yoktur. Alevi inancında daha çok kutsal sayılara dikkat edilir. Bu sayılar  3′ ler , 5′ ler , 7′ ler  ve 12 imamlar 14 Masum-u Pak , 17  Kemerbest ve 40 ‘lar  dır. Böylece onlardan yardım ve şefaat beklenir. Semah’lar Cem’lerde dönülür ve bir ibadet biçimidir. İbadetin olmadığı hiç bir yerde Semah dönülmemelidir.Semahlarımız son yıllarda her türlü törenlerde , gecelerde , eğlence ve düğünlerde olur olmaz her yerde dönülmüştür. Medya’da reklam aracı haline getirilmiştir. Ne yazık ki bu yozlaşmada  Alevi kurumlarımızın çoğu tepki gösterecekleri yerde tanıtım altında olanlara seyirci kalmışlardır. Bir inancı yok etmenin , en etkili yolu o inancın kutsal değerlerini hafife alarak , içini boşaltıp sıradan bir hale getirip yozlaştırmaktır. Bu güne kadar çok ağır bedeller  ödeyen Yolumuza , İnanç değerlerimize sahip çıkmak ve korumak hepimizin görevidir. 

Bir çok Semah çeşidi vardır.

  • Yatır Semahları
  • Mengi

İsimlerine göre SEMAHLAR ;

  1. (Yöre isimlerine göre) Tokat , Şiran , Erzincan , Nurhak , Malatya ….
  2. (Hayvan isimlerine göre)  Turnalar , Kırat
  3. (Evliya isimlerine göre)  Hızır Semahı , Hacı Bektaş Semahı , Hubyar Semahı