İNGİLİZCE EGİTİMİ

Neden ingilizce öğrenmeliyiz diye sordunuz mu hiç kendinize ?

Neredeyse dünyanın her yerinde, bilinmesi en yararlı dil İngilizce’dir. Dünyada en çok kullanılan uluslararası dildir. Öğrencisinden işadamına, gencinden yaşlısına somut bir gereklilik olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Dünya nüfusunun beşte biri İngilizce’de yeterli düzeydedir. Bu dili bu kadar önemli kılan özellik, diğer dillerin aksine sadece bir coğrafi bölgeyle sınırlı kalmamasıdır. İngilizce, dünyanın her köşesine yayılmış bir dildir. Bu lisan anadil olarak yalnızca Amerika, İngiltere, İrlanda, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve İskoçya’da konuşulmasına rağmen 53’ü İngiliz milletler topluluğuna üye, toplam 73 ülkede ortak veya resmi dil olarak kullanılmaktadır.

 

73 ülkede İngilizce’yi konuşan insan sayısı 1 milyar civarındadır. Bu rakama ilaveten bu dilin şu anda 1 milyar kadar insan tarafından da ya öğrenildiğini ya da ikinci yabancı dil olarak kullanıldığını belirtmek gerekir. Buradan da dünyanın hangi bölgesine gidilirse gidilsin mutlaka bu dili konuşan birisiyle karşılaşacağımızı çıkarabiliriz. İşte İngilizce’yi bu kadar önemli yapan sebeplerden birisi budur. Fakat bu dilin önemi yalnızca bununla da sınırlı değildir.

– Bu dil aynı zamanda ticaretin, bilimin, havacılığın, denizciliğin, diplomasinin, uluslararası iletişimin, sinema sektörünün ve internetin dilidir. Bu alanların herhangi birinde İngilizce ya kullanılan tek dildir (havacılık ve denizcilik) ya da yüzde 90 oranında hâkim dildir. Bilinen insanlık tarihinde ilk defa bir dil kendisine bu kadar çok kullanıcı ve yaygın bir kullanım alanı bulabilmiştir:

–  Dünya üzerindeki kariyer yapanların üçte ikisi İngilizce okur-konuşur-yazar. Bir bilim adamı başka bir ülkeye bilimsel bir faaliyet için gittiğinde orada İngilizce konuşur. Yazılarını tüm dünyanın kabul etmesi ve alanlarındaki gelişmeleri takip edebilmesi için İngilizce yazar. Çünkü nereye gidersek gidelim uluslararası anlamda herkesin konuştuğu ortak dil İngilizcedir. Bugün sadece İngilizce bilen işadamları yurtdışına ihracat yapabilmektedir. Yalnızca İngilizce bilen mühendisler yeni teknolojik gelişmelerden yararlanabilmektedir. Yüksek lisans veya doktorasını yapan bir akademisyen internet ortamındaki kaynaklardan İngilizce sayesinde faydalanabilmektedir. Doktor, hâkim ve savcı gibi meslek dallarını icra eden insanlar mesleklerinde daha ileriye gidebilmek için İngilizce’den istifade etmektedir.

– Dünyadaki mektupların % 75’i İngilizce yazılır

– Elektronik olarak depolanan bilginin % 80’i İngilizce’dir.

– 40 milyon internet kullanıcısının çoğu İngilizce’ye ihtiyaç duyar. ! İnternet’i bizim için önemli kılan şey, bilgiye kolay ulaşma olanağıdır. Bugün dünyada her yıl üst üste konulduğunda 6000 km yüksekliğe erişecek sayıda CD’yi dolduracak miktarda ve aklımıza gelen ve gelmeyen her alanda bilgi üretilmektedir. Bu bilginin yüzde 80’i İngilizce’dir. Bu bilgiye ulaşmak için İnternetin anahtar dili de İngilizce’dir. Dolayısıyla dünyada bu lisana vakıf olmayan herhangi bir insan en başta bilgiden mahrum kalacaktır. Mahrum kalmasa bile birisinin lütfedip bilgiyi o kişinin anadiline çevirmesine muhtaçtır.

– Dünyada kabul gören bütün sanatsal yada kültürel çalışmalar İngilizce yapılır. Bunun sebebi bu çalışmaların çoğunun İngilizcenin anadil olduğu süper güç ülkelerinde yapılıyor olmasıdır. Örnegin; dünyada popüler olmuş şarkıların hemen hemen tümü İngilizcedir. Sinema filmleri İngilizcedir. Modern pop kültürün çoğu, müzikte yada sinemada iletişim aracı olarak İngilizce’yi kullanır.

Günlük yaşantımıza bile girmiştir İngilizce. Hamburger, jean, gala gibi kelimeler dilimize İngilizceden geçmiştir. Bu gerçekler uluslararası boyuttadır. Ülkemizde ve diğer ülkelerde de, İngilizcesi olan her yetişkin, bu dili bilmeyene oranla daha rahat iş bulur ( yapacağı iş ne olursa olsun -bilgisayar kullanacaksa bunu İngilizce bilmeden yapamaz, çünkü bilgisayar dili İngilizcedir.)

– İngilizce sadece modern iş dünyasının ortak dili olduğu için değil, aynı zamanda zenginliği ver esnekliği dolayısıyla da eşsiz bir dil olmuştur. Anlamını kaybetmeden yeni yabancı kelimelere dönüşebilen birkaç dilden biridir. Kültür, ticaret ve iletişim İngilizce’ yi çok önemli hale getirmiştir.

– Yabancı dil bilmek vizyon getirir, profili güçlendirir, uluslar arası platformlarda daha etkin çalışmalara olanak sağlar, dünyaya açılmak, AB sürecinde hızla ilerlerken özellikle İngilizcenin önemini vurgulamak gerekir. Dünyadaki okullarda yada kendi kendine ikinci dili öğrenen insanların çoğu, İngilizce’yi tercih eder. İngilizce, Fransızca ile birlikte, Avrupa Birliği’nin resmi dilidir. Mesleği ne olursa olsun İngilizce bilen bir birey dünyadaki tüm gelişmeleri bilmeyene göre daha yakından takip edebilir