Amaçlarımız;

  1. yüzyılına girerken, dünya toplumlarının postmodernizmi yaşarken, bilimin ve teknolojinin insanın takip edemeyecek hızla geliştiği ve dünyanın ağlarla birbirine bağlandığı globalleşmesi, dijital ve ulaşım teknolojisinin uzağı yakın etme çağında   ülkemizde Alevi inancı ve örgütlenmesi yasaktı. Bu yasakçı zihniyette kurtulup buraya göç eden canlar, 9 Mayıs 1993 tarihinde İngiltere Alevi Kültür Merkezini kurmanın mutluluğunu yaşarlar. Ülkesinde yasaklı olan Alevilik, İngiltere’de ilk kez kurumsal yapıya kavuşturulmuştur. Alevi felsefesini, sanatını, müziğini ve Alevi kültürüne ait tüm değerlerini geliştirecek, yaşatacak ve kendi gençliğine öğretip sürekliliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Unutulmaya yüz tutmuş, başka dini inançların etkisiyle farklılaşmış inanç ritüellerini tekrar özüne döndürmesini gün ışığına çıkararak gelecek nesillerimize anlatacağız.
  2. Bütün Alevilerin inançlarının yaşatılacağı mekânlar oluşturmak.
  3. Canların Hakk’a uğurlama erkanlarını yerine getirmek,
  4. Aleviliğin farklı anlatım ve yorumlanmasının önüne geçmek için bilimsel çalışmalar yaptırmak.
  5. Alevilerin başta cem olmak üzere inanç ritüellerini yerine getirmek.
  6. Alevi kültürünün diğer kültürel yapılarca tanınmasını sağlayan çalışmalar yapmak,
  7. Alevi toplumumuzun kültürel ve sosyal ilişkilerinin kaynaşmasını sağlamak
  8. Kadınlara, yaşlılara ve çocuklara yönelik çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetler yürütmek.
  9. Alevilikle ilgili çalışma yapan araştırmacılara, bilim insanlarına ve Alevi yolunu bilen ve özümsemiş Dedelerle seminer, konferans, panel gibi etkinlikler düzenlemek.

9.Hakim ideolojiye hizmet eden  makale, kitap, dergi, görsel ve anlatımsal propagandayı önlemek.

Hakkımızda:

Bizler, 1980 yılı askeri darbesi sonrası yıllarda değişik tarihlerde İngiltere’ye sosyo- ekonomik ve politik sebeplerle gelen göçmenlerdeniz. Taşındığımız İngiltere’de daha iyi bir yaşam ve çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlama amaçlarımızdadır. Bu amaca hizmet ederken, ülkemizdeki gibi dilimizin ve kültürümüzün devlet tarafından sınırlandırılmış şekliyle  yaşamasında ziyade  sınırlarını evrensel değerlere bağlı kalarak Alevilerin kendilerinin belirlediği ölçüde olmasına dikkat edildi.

30 yıllık süreyi kurumsal olarak geride bıraktık. Bu süre içerisinde İngiltere’nin  farklı şehir ve bölgelerde yaşayan canlarımızın çalışmalarıyla 18 tane cem evi-(kültür evi)ve federasyonumuz oluştu. İngiltere genelinde 500-600 bin alevinin yaşadığı tahmin ediliyor. Bu kurumların tamamı canlara hizmet vermektedirler.

Wood Green bölgesinde kendi binamızda çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Yönetim Kurulu

Denetleme kurulu

Disiplin kurulu